• 0 Comments
จอนดึงซา Jeondeungsa วัดเก่าแก่สุดในเกาหลี

จอนดึงซา Jeondeungsa Temple วัดที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในเกาหลี คาดว่าสร้างขึ้นโดยบุตรชายของทันกุนวังกอม ผู้สร้างประเทศเกาหลี

  • 0 Comments
ชางด็อกกุง Changdeokgung Palace (창덕궁)

ชางด็อกกุง Changdeokgung อีกหนึ่งพระราชวังหลักในกรุงโซล ที่มีสถานที่ที่น่าสนใจอย่าง “สวนลับฮูวอน” สถานที่ที่ไม่สามารถเที่ยวชมได้ด้วยตัวเอง

  • 0 Comments
Ganghwa Bomunsa Temple โพมุนซา

Ganghwa Bomunsa Temple วัดโพมุนซา วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิลลา เป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นสถานที่ที่คนนิยมมาไหว้พระขอพรเป็นจำนวนมาก

  • 0 Comments
วังซานซา Wangsansa กับหินศักดิ์สิทธิ์แห่งการอธิษฐาน

วังซานซา Wangsansa วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรชิลลา อยู่ในเมืองโพชอน จังหวัดคยองกี เป็นวัดที่มีหินแห่งการอธิษฐานที่คนมักจะมาไหว้ขอพรกัน

  • 0 Comments
Ulsan Industry Festival เทศกาลอุตสาหกรรมอุลซาน

Ulsan Industry Festival เทศกาลอุตสาหกรรมอุลซาน เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองกลับมาจัดอีกครั้งในปี 2023 เป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี

  • 0 Comments
ยงจูซา Yongjusa วัดแห่งการขอพร

Yongjusa Temple วัดยงจูซา เป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งของนิกายโชกเยในศาสนาพุทธของเกาหลี เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้กับครอบครัว

  • 0 Comments
Waujeongsa Temple วาอูจองซา วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปขนาด 8 เมตร

Waujeongsa Temple วัดวาอูจองซา วัดพุทธที่มีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นประติมากรรมทางพุทธศาสนาจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • 0 Comments
Nodeulseom โนดึลซอม เกาะกลางแม่น้ำฮันธีมดนตรี

Nodeulseom เกาะโนดึลซอม เกาะเทียมในแม่น้ำฮันในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เกาะแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมในธีมดนตรี

  • 0 Comments
Lotus Lantern Festival เทศกาลโคมไฟดอกบัว

Lotus Lantern Festival เทศกาลโคมไฟดอกบัว เทศกาลโคมไฟในประเทศเกาหลีเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันที่ 8 เดือนจันทรคติที 4

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ