หัวข้อ

Hwadam Botanic Garden หรือสวนฮวาดัม สถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่เราสามารถนั่งรถโมโนเรลเพื่อชมความงามทางธรรมชาติได้

หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและอยู่ไม่ไกลจากโซล คงจะหนีไม่พ้นที่นี่อย่างแน่นอน “สวนพฤกษศาสตร์ฮวาดัม”

hwadam botanic garden

สวนพฤกษศาสตร์ฮวาดัม เป็นสวนรุกขชาติเชิงนิเวศที่ตั้งอยู่ในเมืองควางจู จังหวัดคยองกีโด ห่างจากกรุงโซล 40 นาที โดยมูลนิธิ LG Evergreen ได้สร้างสวนแบ่งออกเป็น 16 ธีม ที่มีพืชพื้นเมืองและต่างประเทศ 4,300 สายพันธุ์ อยู่บนพื้นที่ 165,265 ตร.ม. (ประมาณ 50,000 พยอง)

“ฮวาดัม” สามารถแปลได้ว่า “การสื่อสารที่เป็นมิตร” เป็นชื่อที่เรียกป่าด้วยความหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นช่องทางให้ผู้คนได้สื่อสารกับธรรมชาติ แม้ว่าป่าจะได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของป่าก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด

hwadam botanic garden

ที่นี่จะมีเส้นทางเดินป่าความยาว 5 กิโลเมตร ที่มีความลาดชันเพียงเล็กน้อย เหมาะกับผู้พิการ เด็ก หรือคนชราที่ต้องการเดินป่าสัมผัสกับธรรมชาติ ให้สามารถเดินได้อย่างสบาย ทำให้เราสามารถพบเห็นรถสำหรับเด็ก หรือแม้แต่วีลแชร์ได้ตามจุดต่างๆ ของสวนป่าฮวาดัมแห่งนี้

ที่นี่มีสวนที่สำคัญ ได้แก่ “สวนมอส” ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี, ‘ป่าเบิร์ช/หอหินโฮป’ ที่มีต้นเบิร์ชสีขาวกว่า 1,000 ต้น และ “สวนบอนแจ” จัดแสดงบอนไซระดับพรีเมียม 250 ต้น ซึ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลี นอกจากนี้ยังสามารถชมดอกไม้และต้นไม้ที่สวยงามที่พบได้ในป่าแห่งนี้ รวมทั้งต้นเมเปิลประมาณ 480 สายพันธุ์

hwadam botanic garden

ไฮไลท์ของที่นี่ที่หลายคนให้ความสนใจ คือ รถไฟโมโนเรล ที่เราจะสามารถนั่งเพื่อรับชมความงามของธรรมชาติได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะเป็นสีส้ม สีแดง รวมถึงในฤดูหนาว ที่จะเห็นเป็นหิมะขาวโพลนไปทั่วป่าแห่งนี้

โดยเส้นทางของรถโมโนเรล จะเป็นเส้นวงกลมยาว 1,213 ม. ที่ผ่านระหว่างทางเข้าสวนมอสทางฝั่งตะวันตกของป่าฮวาดัม – ยอดเขาของป่าฮวาดัม – สวนบอนไซ โดยระยะทางของรถโมโนเรล 1 รอบ จะอยู่ที่ประมาณ 20 นาที

https://www.facebook.com/KaoleeEveryday