• 0 Comments
ซัมอิลจอล (3.1) วันเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช 1 มีนาคม

ซัมอิลจอล 3.1 วันเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช 1 มีนาคม เป็นวันแห่งการรำลึกถึงการเรียกร้องอิสรภาพของชาวเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1919 ช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ