• 0 Comments
จอนดึงซา Jeondeungsa วัดเก่าแก่สุดในเกาหลี

จอนดึงซา Jeondeungsa Temple วัดที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในเกาหลี คาดว่าสร้างขึ้นโดยบุตรชายของทันกุนวังกอม ผู้สร้างประเทศเกาหลี

  • 0 Comments
วังซานซา Wangsansa กับหินศักดิ์สิทธิ์แห่งการอธิษฐาน

วังซานซา Wangsansa วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรชิลลา อยู่ในเมืองโพชอน จังหวัดคยองกี เป็นวัดที่มีหินแห่งการอธิษฐานที่คนมักจะมาไหว้ขอพรกัน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ