• 0 Comments
Bunhwangsa “วัดพุนฮวังซา” วัดพุทธกับเจดีย์หินเก่าแก่สมัยชิลลา

Bunhwangsa พุนฮวังซา วัดในสมัยอาณาจักรชิลลา จุดเด่นคือเจดีย์หินที่เป็นสมบัติแห่งชาติ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยชิลลาอายุกว่า 1300 ปี

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ