• 0 Comments
Independence Hall of Korea หอแห่งเอกราชเกาหลี

Independence Hall of Korea เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาหลี ที่เน้นไปในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของชาวเกาหลี

  • 0 Comments
Boryeong Mud Festival เทศกาลโคลนโพรยอง

Boryeong Mud Festival หนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหลี เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 งานเทศกาลสำคัญระดับเอเชียอีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ