• 0 Comments
จีรีซาน Jirisan National Park “อุทยานแห่งชาติเขาจีรี”

จีรีซาน Jirisan National Park “อุทยานแห่งชาติเขาจีรี” สถานที่ที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

  • 0 Comments
ชอนจู (จอนจู) ฮันอก Jeonju Hanok Village

ชอนจู (จอนจู) ฮันอก Jeonju Hanok Village หรือหมู่บ้านโบราณจอนจู อีกหนึ่งหมู่บ้านโบราณสไตล์ฮันอกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ