หัวข้อ

จอนดึงซา Jeondeungsa วัดที่เรียกได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี คาดว่าสร้างขึ้นโดยบุตรชายของทันกุนวังกอม ผู้สร้างประเทศเกาหลี

⛩ วัดจอนดึง ตั้งอยู่ในเขตกังฮวา มหานครอินชอน เป็นหนึ่งวัดสาขาของวัดโชกเยซา ตั้งอยู่ภายในป้อมปราการจองจกซานซอง แต่เดิมเป็นวัดในจังหวัดคยองกี แต่หลังจากที่เขตกังฮวาได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของมหานครอินชอนเมื่อปี ค.ศ.1995 จึงได้กลายเป็นวัดของเมืองอินชอน

จอนดึงซา

ประวัติความเป็นมา

⛩ ตามข้อมูลแล้วก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.381 โดยพระภิกษุสงฆ์ชื่อ ฮวาซัง อาโด ในสมัยของกษัตริย์โซซูริมแห่งโคกูรยอ แต่เดิมมีชื่อว่า วัดจินจงซา หลังจากนั้นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์โครยอ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดจอนดึง และถูกทำลายด้วยไฟในสมัยของกษัตริย์กวางแฮกุน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งในยุคการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น

⛩ ซึ่งในวัดจอนดึงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่างเช่น ห้องโถงหลักแทอุงโบจอน ที่สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1621 ถือเป็นตัวอย่างสุดยอดงานสถาปัตยกรรมในช่วงยุคกลางของราชวงศ์โชซอน ซึ่งเราจะเห็นได้จากฝีมืองานแกะสลักที่มีความละเอียดอ่อน

⛩ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการสวดภาวนา ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครยอ ที่มักจะมีการสวดภาวนาขอให้ราชวงศ์มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงในห้องโถงแทอุงโบจอน ที่เราจะสามารถเห็นชื่อของทหารได้ตามผนังและเสาต่างๆ โดยทหารเหล่านี้ได้ต่อสู้กับกองทัพเรือฝรั่งเศส จึงได้เขียนชื่อของพวกเขาไว้เพื่อเป็นการอธิษฐานเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในสงคราม

จอนดึงซา

⛩ นอกจากห้องโถงแทอุงโบจอนแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในวัดแห่งนี้ เช่น ห้องโถงยักซาจอน ระฆังเหล็ก รวมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยางฮอนซู

https://www.facebook.com/KaoleeEveryday