• 0 Comments
Hwadam Botanic Garden สวนฮวาดัม

Hwadam Botanic Garden หรือสวนพฤกษศาสตร์ฮวาดัม สถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่เราสามารถนั่งรถโมโนเรลเพื่อชมความงามทางธรรมชาติได้

  • 0 Comments
วังซานซา Wangsansa กับหินศักดิ์สิทธิ์แห่งการอธิษฐาน

วังซานซา Wangsansa วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรชิลลา อยู่ในเมืองโพชอน จังหวัดคยองกี เป็นวัดที่มีหินแห่งการอธิษฐานที่คนมักจะมาไหว้ขอพรกัน

  • 0 Comments
ยงจูซา Yongjusa วัดแห่งการขอพร

Yongjusa Temple วัดยงจูซา เป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งของนิกายโชกเยในศาสนาพุทธของเกาหลี เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้กับครอบครัว

  • 0 Comments
Waujeongsa Temple วาอูจองซา วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปขนาด 8 เมตร

Waujeongsa Temple วัดวาอูจองซา วัดพุทธที่มีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นประติมากรรมทางพุทธศาสนาจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • 0 Comments
Garden of Morning Calm สวนแห่งความสงบยามเช้า

ช่วงนี้ใครกำลังมองหาสถานที่ดูไฟ แล้วชื่นชอบความเป็นธรรมชาติด้วยแล้วนะ ขอแนะนำสวนแห่งนี้เลยครับ Garden of Morning Calm (아침고요수목원) หรือสวนแห่งความสงบยามเช้า

  • 0 Comments
Anyang Art Park อันยาง อาร์ท พาร์ค

Anyang Art Park (안양예술공원) เป็นสวนงานศิลปะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองอันยาง จังหวัดคยองกี เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมงานศิลปะแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมากกว่า 50 ชิ้น ที่จะกระจายอยู่ตามสวนแห่งนี้

  • 0 Comments
หมู่บ้านเกาหลีโบราณยุคโชซอน Korean Folk Village

หมู่บ้านเกาหลีโบราณ Korean Folk Village สถานที่ที่รวมบ้านโบราณในยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มาไว้ ณ ที่แห่งเดียว

  • 0 Comments
เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกรถไฟรางไม้เบอร์ 1 ของเกาหลี

Everland เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี และสวนสนุกแห่งนี้มีรถไฟรางไม้ที่มีความชันมากที่สุดในโลกอีกด้วย

  • 0 Comments
Namhansanseong “นัมฮันซันซอง” เมืองหลวงสำรองสมัยโชซอน

Namhansanseong ป้อมปราการนัมฮันซันซอง ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่เมืองกวางจู จังหวัดคยองกี แต่มีพื้นที่บางส่วนขยายไปถึงเมืองซองนัมและเมืองฮานัม

  • 0 Comments
จางอ๊กจอง (จางฮีบิน) กับสุสานหลวง “ซอโอรึง”

จางอ๊กจอง (จางฮีบิน) กับสุสานหลวงซอโอรึง เป็นสุสานหลวงที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักเป็นอย่างมาก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ