• 0 Comments
ชุงจังโน (ชุงจังโร) ย่านมยองดงเมืองควางจู

ชุงจังโน (ชุงจังโร) เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ในเมืองควางจู เปรียบเสมือนมยองดงของกรุงโซล เป็นย่านการค้าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองควางจู

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ